backPos1 Weiter

SPE.avSPEspeed). 
SPE.avSPEGeschwindigkeit). 
SPE.avSPEvitesse).